World Peace Music Award

World Peace Music Award

TRỊNH CÔNG SƠN (1939 – 2001)


: : HOME PAGE : : NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN : : THƠ VĂN : : TRANH TRỊNH CÔNG SƠN : :

Danh sách những ca nhạc sĩ được giải Âm Nhạc Hòa Bình Thế Giới năm 2004

Dự định tổ chức buổi Âm Nhạc Hòa Bình Thế Giới kỳ hai tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2004

Danh sách những nghệ sĩ trình diễn trong buổi Âm Nhạc Hòa Bình Thế Giới kỳ hai tại San Francisco ngày 25 tháng 9 năm 2004

Trịnh Công Sơn

Trịnh Vĩnh Trinh

Khánh Ly

 

 

Trịnh Công Sơn được giải Âm Nhạc Hòa Bình Thế Giới

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được hội Âm Nhạc Hòa Bình Thế Giới trao giải “Cuộc Đời của Hòa Bình” (Life of Peace) cùng với những nghệ sĩ khác trên thế giới đã dùng âm nhạc để tranh đấu cho hòa bình như Joan Baez, Bob Dylan, Harry Belafonte. Đây là một vinh hạnh không những cho gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà còn là một hãnh diện chung cho mọi người Việt Nam.

Năm 2004 là lần thứ hai giải Âm Nhạc Hòa Bình Thế Giới được thực hiện. Buổi trao tặng giải Âm Nhạc Hòa Bình Thế Giới đầu tiên được tổ chức tại Bali .  Ban tổ chức đã chọn Hà Nội là nơi cho buổi trao giải lần thứ hai vào tháng 6 năm 2004 nhưng phải hủy bỏ.

Buổi trao giải Âm Nhạc Hòa Bình Thế Giới kỳ hai được tổ chức ở San Francisco . Em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh đại diện nhận giải cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trịnh Vĩnh Trinh và Khánh Ly cũng trình diễn trong dịp này .

Chúng tôi đang tìm cách để đem video của buổi trao giải Âm Nhạc Hòa Bình Thế Giới 2004 lên web site . Nếu qúy vị nào thu được chương trình phát hình của buổi lễ này xin liên lạc với chúng tôi . Cám ơn qúy vị .