Quang Dung – Nhac Trinh Cong Son

Quang Dung – Nhac Trinh Cong Son
Quang Dung

QUANG DŨNG
hát nhạc Trịnh Công Sơn

Quang Dũng là một giọng nam hát nhạc Trịnh  được nhiều chú ý của những người yêu thích nhạc Trịnh. Năm 2001 nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ký tặng Quang Dũng bài Biển Nghìn Thu Ở Lại

Biển nghìn thu ở lại

Chỉ có ta trong đời

Cho đời chút ơn

Cỏ xót xa đưa

Đêm thấy ta là thác đổ

Ru tình

Tình nhớ

Tình xa

Tuổi đá buồn

Ướt mi