Hong Nhung hat Nhac Trinh Cong Son

Hong Nhung

HỒNG NHUNG
hát nhạc Trịnh Công Sơn

Hồng Nhung là giọng hát thứ hai gắn bó nhiều với nhạc Trịnh. Bống là tên ở nhà của Hồng Nhung và Trịnh Công Sơn đã viết ba bài Bống dành riêng cho Hồng Nhung.

Bống bồng ơi

Bống không là bống

Cỏ xót xa đưa

Cũng sẽ chìm trôi

Nhớ mùa thu Hà Nội

Như cánh vạc bay

Rồi như đá ngây ngô

Ru em

Thuở Bống là người

Tiến thóai lưỡng nan