Hat Cho Que Huong Viet Nam 1


TRỊNH CÔNG SƠN – KHÁNH LY HÁT CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

Khanh Ly & Trinh Cong Son

: : HOME PAGE : : NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN : : THƠ VĂN : : TRANH TRỊNH CÔNG SƠN : :

Hát Cho Quê Hương Việt Nam 1
(cần Window Media Player)

This is the first tape in a series of five tapes “Trinh Cong Son and Khanh Ly sing for Motherland Vietnam” produced before 1975. This tape contains most of his best known pro-peace/anti-war songs.
Đây là cuộn băng thứ nhất trong năm cuốn Trịnh Công Sơn – Khánh Ly Hát Cho Quê Hương Việt Nam.  1. Lời giới thiệu – Nguyễn Đình Toàn
  2. Chờ nhìn quê hương sáng chói – Khánh Ly
  3. Ca dao mẹ – Khánh Ly
  4. Du mục – Khánh Ly
  5. Người con gái Việt Nam da vàng – Khánh Ly
  6. Đại bác ru đêm – Khánh Ly
  7. Bài ca dành cho những xác người – Khánh Ly
  8. Người già em bé – Khánh Ly
  9. Lại gần với nhau – Khánh Ly
  10. Huế, Sài Gòn, Hà Nội – Khánh Ly
  11. Nước mắt cho quê hương – Khánh Ly
  12. Tôi sẽ đi thăm – Khánh Ly
  13. Nối vòng tay lớn – Khánh Ly
  14. Gia tài của mẹ – Khánh Ly
  15. Đêm bây giờ đêm mai – Khánh Ly
  16. Ngụ ngôn mùa đông – Khánh Ly
  17. Hãy sống giùm tôi – Khánh Ly
  18. Ngày dài trên quê hương – Khánh Ly
  19. Cúi xuống thật gần – Khánh Ly
  20. Hát cho tôi – Khánh Ly
  21. Hát trên những xác người – Khánh Ly
  22. Ta thấy gì đêm nay – Khánh Ly
  23. Ngủ đi con – Khánh Ly
  24. Đi tìm quê hương – Khánh Ly
  25. Dựng lại người dựng lại nhà – Khánh Ly
  26. Đồng dao hòa bình – Khánh Ly  
 Xin bấm vào đây để nghe liên tục cả cuộn băng Hát Cho Quê Hương Việt Nam số một