Cam van hat nhac Trinh Cong Son

Cam van hat nhac Trinh Cong Son
Cam Van

CẨM VÂN
hát nhạc Trịnh Công Sơn

Còn ai với ai

Còn tuổi nào cho em

Người đi hành hương

Người về bỗng nhớ

Phôi pha

Phúc âm buồn

Ru đời đi nhé

Ru ta ngậm ngùi

Sóng về đâu

Xin trả nợ người