Trịnh Vĩnh Trinh là em gái út của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn viết về Vĩnh Trinh: "Một người thích hát và hát hay những bài hát của anh mình. Lưỡng lự giữa đời ca hát và đời thường. Tuy nhiên cái nghiệp ca hát lại trói buộc ở chặng đời mà mọi ràng buộc khác không còn ý nghĩa nữa. Thế cũng là một điều may mắn cho đời, và cho tôi."

Vĩnh Trinh hát nhạc Trịnh Công Sơn

1 - Cho Đời Chút Ơn

2 - Có Một Giòng Sông Đã Qua Đời

3 - Em Đến Từ Nghìn Xưa

4 - Hai Mươi Mùa Nắng Lạ

5 - Hoa Vàng Mấy Độ

 

 

6 - Một Cõi Đi Về

7 - Muôn Trùng Biển Ơi

8 - Ru Tình

9 - Rừng Xanh Xanh Mãi

10 - Trong Nỗi Đau Tình Cờ