Tuấn Ngọc, một giọng hát đặc biệt nhưng không hát nhiều nhạc Trịnh.

Tuấn Ngọc hát nhạc Trịnh Công Sơn

1 - Biển Nhớ

2 - Bốn Mùa Thay Lá

3 - Chiếc Lá Thu Phai

4 - Lặng Lẽ Nơi Này

5 - Một Cõi Đi Về

 

 

6 - Như Một Lời Chia Tay

7 - Ru Đời Đi Nhé

8 - Ru Ta Ngậm Ngùi

9 - Ru Tình

10 - Xin Trả Nợ Người