Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng

Nguồn: Tập Nhạc "Trong Nỗi Đau Tình Cờ"