Tuổi Đá Buồn - Trịnh Công Sơn

Nguồn: Tập Nhạc "Những Bài Ca Không Năm Tháng"