Khánh Ly - Son Ca 7

1 - Tuổi Đá Buồn

2 - Tình Nhớ

3 - Tình Sầu

4 - Nhìn Những Mùa Thu Đi

5 - Cát Bụi

 

 

6 - Cho Một Người Nằm Xuống

7 - Thương Một Người

8 - Tình Xa

9 - Như Cánh Vạc Bay

10 - Biển Nhớ

11 - Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng

12 - Nối Vòng Tay Lớn

13 - Diễm Xưa

14 - Ướt Mi

15 - Gọi Tên Bốn Mùa

16 - Hạ Trắng

17 - Nghe Những Tàn Phai