Quang Dũng là một giọng nam hát nhạc Trịnh được nhiều chú ý của những người yêu thích nhạc Trịnh. Năm 2001 nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ký tặng Quang Dũng bài Biển Nghìn Thu Ở Lại.

Quang Dũng hát nhạc Trịnh Công Sơn

1 - Biển Nghìn Thu Ở Lại

2 - Chỉ Có Ta Trong Đời

3 - Cho Đời Chút Ơn

4 - Cỏ Xót Xa Đưa

5 - Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ

 

 

6 - Ru Tình

7 - Tình Nhớ

8 - Tình Xa

9 - Tuổi Đá Buồn

10 - Ướt Mi