Trong một buổi phỏng vấn Trịnh Công Sơn nói rằng ông viết được khoảng 600, 700 bài hát với ba chủ đề: Quê Hương, Tình Yêu và Thân Phận. Chúng tôi góp nhặt được khoảng 200 bài.
Nhạc của Trịnh Công Sơn khá giản dị về mặt nhạc lý nhưng lời nhạc của ông mang nhiều chất thơ và vì đó đã đi sâu vào lòng người nghe . Nhạc sĩ Văn Cao gọi Trịnh Công Sơn là người thơ ca (Chantre) vì "nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ"

NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN 2

21 - Chìm Dưới Cơn Mưa

22 - Chính Chúng Ta Phải Nói

23 - Cho Đời Chút Ơn

 


CD - Biển Nhớ - Khánh Ly

24 - Cho Một Người Nằm Xuống

25 - Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói

26 - Cho Quê Hương Mỉm Cười

 


Cẩm Vân hát nhạc Trịnh Công Sơn

27 - Chuyện Đóa Quỳnh Hương

28 - Chưa Mất Niềm Tin

29 - Chưa Mòn Giấc Mơ

30 - Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời

 

 

31 - Có Một Ngày Như Thế

32 - Có Nghe Đời Nghiêng

33 - Có Những Con Đường

34 - Cỏ Xót Xa Đưa

35 - Còn Ai Với Ai

 


Hát Cho Quê Hương Việt Nam 2

36 - Còn Có Bao Ngày

37 - Con Mắt Còn Lại

38 - Còn Mãi Tìm Nhau

39 - Còn Thấy Mặt Người

40 - Còn Tuổi Nào Cho Em

 

Nhạc : : Trang 1 : : Trang 2 : : Trang 3 : : Trang 4 : : Trang 5 : : Trang 6 : : Trang 7 : : Trang 8 : : Trang 9 : : Trang 10 : : Trang 11 : :