Hồng Nhung là giọng hát thứ hai (sau Khánh Ly) gắn bó nhiều với nhạc Trịnh. Bống là tên ở nhà của Hồng Nhung và Trịnh Công Sơn đã viết ba bài Bống dành riêng cho Hồng Nhung.

Hồng Nhung hát nhạc Trịnh Công Sơn

1 - Bống Bồng Ơi

2 - Bống Không Là Bống

3 - Cỏ Xót Xa Đưa

4 - Đoản Khúc Thu Hà Nội

5 - Nhớ Mùa Thu Hà Nội

 

 

6 - Như Cánh Vạc Bay

7 - Rồi Như Đá Ngây Ngô

8 - Ru Em

9 - Thuở Bống Là Người

10 - Tiến Thoái Lưỡng Nan