Hát Cho Quê Hương Việt Nam 5

1 - Tình Sầu (Piano)

2 - Phôi Pha

3 - Ngày Về

4 - Tôi Đã Mất

5 - Biển Nhớ

 

 

6 - Đợi Có Một Ngày

7 - Chưa Mất Niềm Tin

8 - Hãy Cố Chờ

9 - Mùa Phục Hồi

10 - Xin Mặt Trời Ngủ Yên

11 - Chính Chúng Ta Phải Nói

12 - Lời Ru Đêm

13 - Hãy Nhìn Lại

14 -Nghe Tiếng Muôn Trùng

15 - Chiều Một Mình Qua Phố

16 -Biết Đâu Nguồn Cội

17 - Quê Hương Đau Nặng

18 - Một Buổi Sáng Mùa Xuân

19 - Ta Phải Thấy Mặt Trời

20 - Sao Mắt Mẹ Chưa Vui

21 - Biển Nhớ (Saxaphone)<<HCQHVN 4