Hát Cho Quê Hương Việt Nam 3

1 - Lời Giới Thiệu

2 - Diễm Xưa (tiếng Nhật)

3 - Ướt Mi

4 - Dân Ta Vẫn Sống

5 - Cho Một Người Nằm Xuống

 

 

6 - Những Con Mắt Trần Gian

7 - Thương Một Người

8 - Ngày Mai Đây Bình Yên

9 - Cánh Đồng Hòa Bình

10 - Hạ Trắng

11 - Ta Đi Dựng Cờ

12 - Ca Dao Mẹ (tiếng Nhật)

13 - Phúc Âm Buồn

14 - Tình Ca Người Mất Trí

15 - Ta Quyết Phải Sống

16 -Tạ Ơn

17 - Tình Xa

18 - Đôi Mắt Nào Mở Ra

19 - Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu

20 - Mưa Hồng<<HCQHVN 2 >>HCQHVN 4