Hát Cho Quê Hương Việt Nam 2

1 - Hãy Đi Cùng Tôi

2 - Xa Dấu Mặt Trời

3 - Tiếng Hát Dạ Lan

4 - Người Đi Hành Hương

5 - Ru Ta Ngậm Ngùi

 

 

6 - Chưa Mòn Giấc Mơ

7 - Rồi Như Đá Ngây Ngô

8 - Hãy Khóc Đi Em

9 - Tình Sầu

10 - Rừng Xưa Đã Khép

11 - Người Về Bỗng Nhớ

12 - Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng

13 - Đừng Mong Ai Đừng Nghi Ngại

14 - Còn Tuổi Nào Cho Em

15 - Vết Lăn Trầm

16 -Những Giọt Máu Trổ Bông

17 - Tôi Ru Em Ngủ

18 - Những Ai Còn Là Việt Nam

19 - Cỏ Xót Xa Đưa<<HCQHVN 1>>HCQHVN 3