Hát Cho Quê Hương Việt Nam 1

1 - Lời Mở Đầu

2 - Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói

3 - Ca Dao Mẹ

4 - Du Mục


5 - Người Con Gái Việt Nam Da Vàng

 

 

6 - Đại Bác Ru Đêm


7 - Bài Ca Cho Những Xác Người


8 - Người Già Em Bé


9 - Lại Gần Với Nhau


10 - Huế, Sài Gòn, Hà Nội


11 - Nước Mắt Cho Quê Hương


12 - Tôi Sẽ Đi Thăm


13 - Nối Vòng Tay Lớn


14 - Gia Tài Của Mẹ


15 - Đêm Bây Giờ Đêm Mai


16 - Ngụ Ngôn Mùa Đông


17 - Hãy Sống Giùm Tôi


18 - Ngày Dài Trên Quê Hương


19 - Cúi Xuống Thật Gần


20 - Hát Cho Tôi


21 - Hát Trên Những Xác Người


22 - Ta Thấy Gì Đêm Nay


23 - Ngủ Đi Con


24 - Đi Tìm Quê Hương


25 - Dựng Lại Người Dựng Lại Nhà


26 - Đồng Dao Hòa Bình
>>HCQHVN 2