Diễm Xưa - Trịnh Công Sơn

Nguồn: Tập Nhạc "Thuở Ấy Mưa Hồng"