Cẩm Vân CD - Xin Cho Tôi

1 - Tình Nhớ

2 - Hành Hương Trên Đồi Cao

3 - Hạ Trắng

4 - Ru Đời Đi Nhé

5 - Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay

 

 

6 - Phúc Âm Buồn

7 - Tôi Ru Em Ngủ

8 - Tôi Đang Lắng Nghe

9 - Rừng Xưa Đã Khép

10 - Xin Cho Tôi