Khánh Ly CD - Tình Nhớ

1 - Dấu Chân Địa Đàng

2 - Tình Nhớ

3 - Em Hãy Ngủ Đi

4 - Vẫn Nhớ Cuộc Đời

5 - Nắng Thủy Tinh

 

 

6 - Tình Xa

7 - Diễm Xưa

8 - Hãy Khóc Đi Em

9 - Cát Bụi

10 - Em Đã Cho Tôi

11 - Còn Có Bao Ngày

12 - Tạ Ơn

13 - Cỏ Xót Xa Đưa

14 - Xa Dấu Mặt Trời