Khánh Ly CD - Nguyệt Ca

1 - Giọt Lệ Thiên Thu

2 - Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ

3 - Ru Đời Đã Mất

4 - Một Lần Thoáng Có

5 - Nguyệt Ca

 

 

6 - Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng

7 - Tự Tình Khúc

8 - Tưởng Rằng Đã Quên

9 - Chỉ Có Ta Trong Cuộc Đời

10 - Ở Trọ