Khánh Ly CD - Im Lặng Thở Dài

1 - Một Cõi Đi Về

2 - Im Lặng Thở Dài

3 - Tình Khúc Ơ Bai

4 - Chìm Dưới Cơn Mưa

5 - Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng

 

 

6 - Con Mắt Còn Lại

7 - Thí Dụ (Rơi Lệ Ru Người)

8 - Tuổi Đời Mênh Mông

9 - Như Một Lời Chia Tay

10 - Để Gió Cuốn Đi