Khánh Ly CD - Hạ Trắng

1 - Hạ Trắng

2 - Tuổi Đá Buồn

3 - Tôi Ru Em Ngủ

4 - Ngẫu Nhiên

5 - Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng

 

 

6 - Phúc Âm Buồn

7 - Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu

8 - Chiều Một Mình Qua Phố

9 - Này Em Có Nhớ

10 - Nhìn Những Mùa Thu Đi

11 - Biết Đâu Nguồn Cội

12 - Nghe Những Tàn Phai

13 - Phôi Pha

14 - Rừng Xưa Đã Khép