Khánh Ly CD - Còn Tuổi Nào Cho Em

1 - Còn Tuổi Nào Cho Em

2 - Ru Tình

3 - Hoa Xuân Ca

4 - Cho Đời Chút Ơn

5 - Tình Yêu Tìm Thấy

 

 

6 - Như Chim Ưu Phiền

7 - 20 Mùa Nắng Lạ

8 - Vì Tôi Cần Thấy Em Yêu Đời

9 - Có Một Ngày Như Thế

10 - Tiến Thoái Lưỡng Nan