Khánh Ly CD - Ca Khúc Da Vàng IV

1 - Ngày Dài Trên Quê Hương

2 - Xin Cho Tôi

3 - Lời Ở Phố Về

4 - Đi Tìm Quê Hương

5 - Trên Cánh Đồng Hòa Bình

 

 

6 - Huyền Thoại Mẹ

7 - Ta Thấy Gì Đêm Nay

8 - Như Tiếng Thở Dài

9 - Tôi Biết Tôi Yêu

10 - Nối Vòng Tay Lớn