Khánh Ly CD - Ca Khúc Da Vàng III

1 - Xin Mặt Trời Ngủ Yên

2 - Em Đi Trong Chiều

3 - Hãy Nhìn Lại

4 - Lời Ru Đêm

5 - Tôi Đã Mất

 

 

6 - Ngủ Đi Con

7 - Quê Hương Đau Nặng

8 - Hành Hương Trên Đỉnh Núi

9 - Góp Lá Mùa Xuân

10 - Đêm Bây Giờ Đêm mai