Khánh Ly CD - Ca Khúc Da Vàng II

1 - Chưa Mất Niềm Tin

2 - Tình Ca Người Mất Trí

3 - Những Giọt Máu Trổ Bông

4 - Cúi Xuống Thật Gần

5 - Đợi Có Một Ngày

 

 

6 - Đại Bác Ru Đêm

7 - Hãy Đi Cùng Tôi

8 - Cho Một Người Vừa Nằm Xuống

9 - Đừng Mong Ai Đừng Nghi Ngại

10 - Hãy Sống Giùm Tôi