Khánh Ly CD - Ca Khúc Da Vàng I

1 - Gia Tài Của Mẹ

2 - Du Mục

3 - Hát Trên Những Xác Người

4 - Người Con Gái Việt Nam Da Vàng

5 - Người Già Em Bé

 

 

6 - Huế Sài Gòn Hà Nội

7 - Lại Gần Với Nhau

8 - Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói

9 - Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương

10 - Tôi Sẽ Đi Thăm