Khánh Ly CD - Biển Nhớ

1 - Ru Ta Ngậm Ngùi

2 - Ru Em

3 - Người Về Bỗng Nhớ

4 - Gọi Tên Bốn Mùa

5 - Ướt Mi

 

 

6 - Tình Xót Xa Vừa

7 - Rồi Như Đá Ngây Ngô

8 - Biển Nhớ

9 - Một Ngày Như Mọi Ngày

10 - Một Buổi Sáng Mùa Xuân

11 - Hãy Cứ Vui Như Mọi Ngày

12 - Tình Sầu

13 - Những Con Mắt Trần Gian

14 - Như Cánh Vạc Bay