Khánh Ly CD - Bên Đời Hiu Quạnh

1 - Bên Đời Hiu Quạnh

2 - Lặng Lẽ Nơi Này

3 - Trong Nỗi Đau Tình Cờ

4 - Quỳnh Hương

5 - Bốn Mùa Thay Lá

 

 

6 - Ru Đời Đi Nhé

7 - Có Một Giòng Sông Đã Qua Đời

8 - Yêu Dấu Tan Theo

9 - Chiếc Lá Thu Phai

10 - Đóa Hoa Vô Thường