TRỊNH CÔNG SƠN (1939 - 2001)


Mục đích của trang web này là tích trữ những tài liệu sáng tác của Trịnh Công Sơn để những người yêu thích nhạc của ông có cơ hội thưởng thức những tác phẩm của ông. Xin gởi lời cám ơn chân thành đến những người bạn mà chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt đã gởi cho bài hát, bản nhạc, hình ảnh cũng như bài viết để làm phong phú hơn trang web này.

:: NHẠC :: CDs :: THƠ VĂN :: TRANH ::